Örebro-Engelbrekt

Intressant att höra Carl Beijbom och hans valspråk som syns på bilden. På bilden syns han tillsammans med vår fd president 2020/2021 Jette Bodin. På bilden bakom syns han tillsammans med Världpresidenten. ÖREBRO-ENGELBREKT RK Klubben arbetar bl.a. med att förse Panzisjukhuset i DR Kongo med elkraft. Information om projektet Panzisjukhuset. Örebro Engelbrekt RK tog våren 2014 beslut om, att genom insamling av pengar, starta ett biståndsprojekt med utgångspunkt att möjliggöra en förbättring av elsituationen för Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo. Landet är ett av världens fattigaste länder, men har rika mineraltilllgångar. Landet har under årens lopp härjats mycket svårt av krig och inbördeskrig. Det politiska läget är oroligt och sjukhuset och dess personal är utsatta för olika hot. Panzisjukhuset, som har en bred medicinsk verksamhet, är kanske mest känt för sina insatser med operationer på våldtagna kvinnor och barn. 10000-tals operationer har under åren gjorts. Chefläkaren Dr Denis Mukwege är internationellt berömd för sina insatser. Sjukhuset har ca 400 vårdplatser och ett 30-tal läkare tjänstgör där. Sjukhuset har stora problem med sin elförsörjning. Den levererade elen är oren och strömavbrott är vanliga. Sjukhuset får i detta läge förlita sig på egna dieselgeneratorer. De dieselaggregat som idag finns är förhållandevis omoderna och de slits snabbt ut, eftersom de är gång ständigt, vilket ger begränsad tid för underhåll. Projektets insatser inriktades tidigt mot att bistå sjukhuset med nya och moderna dieselgeneratorer för att säkerställa elförsörjningen. Nästa fas i projektet är att försörja sjukhusets energibehov genom solenergi.  En övergripande projektbeskrivning har tagits fram. Den konstaterar att solenergi skulle kunna säkra en stabil försörjning av el- och varmvatten, dramatiskt sänka driftskostnaderna och vara gynsam mot miljön. Dieselgeneratorerna blir då en back up. Projektet och insamlingarna fortgår. För mer information om projektet kontakta Tommy Sanden Örebro Engelbrekt RK.